Ersättningar till borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare

Motion 2005/06:L215 av Chatrine Pålsson (kd)

av Chatrine Pålsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över ersättningen till borgerliga vigsel- och partner­skapsförrättare i syfte att ge dem en mer skälig ersättning.

Motivering

Borgerliga vigselförrättare kan stundtals ha ett tufft arbete med mycket resande och en hel del helgarbete. Att vara vigselförrättare är naturligtvis ett hedersuppdrag och det är också så de flesta ser på sitt uppdrag. Men även ett hedersuppdrag kan vara värt en rimlig ekonomisk ersättning. Det är dock inte fallet med dagens vigselförrättare. För en ersättning på 110 kr för första vigseln och 30 kr för nästkommande vigslar samma dag och utan reseersättning förväntas en person tacka ja till uppdraget som vigselförrättare. Det kan inte ses som en skälig ersättning. En borgerlig begravningsförrättare kan få en betydligt högre ersättning beroende på vilken kommun han eller hon verkar i. Att ge vigselförrättare en skälig ersättning handlar inte om att tillgodose ekonomiska krav från en girig grupp utan ska ses som ett sätt att från samhällets sida visa uppskattning för det viktiga och hedersamma arbete som borgerliga vigselförrättare utför. Därför bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att se över ersättningarna till borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare i syfte att göra dem mer skäliga.

Stockholm den 20 september 2005

Chatrine Pålsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)