Etablering av internationella kasinon

Motion 2001/02:Kr404 av Lars U Granberg och Monica Öhman (s)

av Lars U Granberg och Monica Öhman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Piteå som etableringsort för kasino.

Motivering

När regeringen tog beslut om de första etableringarna av internationella kasinon i Sverige så fanns inte Piteå med på kartan. Men som det framställdes så hade en etablering i Piteå tydliga fördelar. Nu väntas snart en utvärdering av den verksamhet som bedrivits i kasinot i Sundsvall och därefter skall regeringen fatta beslut om ytterligare etableringar.

För att tydliggöra fördelarna med Piteå så gäller samma förutsättningar som förut. Det handlar om ett upptagningsområde som i befolkningsmängd motsvarar Sundsvall. Lokaler står redan i stort klara för att ta emot en sådan verksamhet. I jämförelsen med Sundsvall så ter sig också Piteå-konceptet något annorlunda. Kasinot i Piteå skall ingå i en helhetssatsning på besöksnäring och turism. Idag är Pite Havsbad ett varumärke. Detta skall stärkas med ett tillskott av vad ett internationellt kasino kan bidra med. Det gör att konceptet inte helt liknar de koncept som regeringen idag fattat beslut om.

I väntan på utvärdering av kasinot i Sundsvall kan man också se att en etablering i Piteå även får en betydligt snabbare start och utvärderingsfas än den etablering som nu är igång. När lokalerna står klara sparar man. I verksamheter som turism och besöksnäring är tid ett ekonomiskt begrepp.

Det vore därför ett väl avvägt val av regeringen att också prova ett internationellt kasino i en helt annan miljö än den i Sundsvall. Där tycker vi att en fortsättning av etableringen av internationella kasinon i Sverige bör inberäkna Piteå som en given etableringsort.

Stockholm den 4 oktober 2001

Lars U Granberg (s)

Monica Öhman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)