Etanol och biobränsle

Motion 2012/13:MJ430 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)
Motion till riksdagen

2012/13:MJ430

av Josef Fransson (SD)

Etanol och biobränsle

SD130

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att kraftigt sänka ambitionerna när det gäller biobränslen av typen etanol och biodiesel.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sträva efter att följa ett EU-genomsnitt i fråga om användning av etanol och biodiesel i de fall det är tvingande.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte införa kvotplikt med 10 respektive 7 procent låginblandning av etanol respektive biodiesel.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (4)