med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar

Motion 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s)

av Anders Karlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:Fö5

av Anders Karlsson m.fl. (s)

med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar

s10101

Ett modernt, effektivt och folkligt förankrat insatsförsvar

Sverige är militärt alliansfritt. Vi har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria. Militär alliansfrihet betyder inte passivitet.

Vi beklagar att regeringen har valt att bryta en lång tradition av blocköverskridande försvarslösningar för långsiktighet och stabilitet. Regeringens politik skapar ett litet och dyrt yrkesförsvar, med ett internationellt fokus som riskerar att tränga ut det nationella försvaret.

I denna motion beskriver vi hur vi anser att ett modernt, effektivt och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-15 Bordläggning: 2009-04-16 Hänvisning: 2009-04-17
Yrkanden (17)