Ett EU för framtiden

Motion 2002/03:U326 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2002/03:U326

av Maud Olofsson m.fl. (c)

Ett EU för framtiden

1 Sammanfattning

Centerpartiets vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU som värnar mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte men som också slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det är ett mångfaldens Europa, präglat av olika språk, kulturer, nationella, regionala och lokala identiteter, som alla samsas och berikar varandra.

Den europeiska kommissionen har meddelat att tio av kandidatländerna är redo för medlemskap inom några få år. Detta om något bevisar att EU:s grundtanke som ett fredens projekt fortfarande är giltigt. Unionens strukturer och program skapades utifrån andra förutsättningar och utmaningar än dem som dagens EU står
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (25)