Ett försvar som vi behöver

Motion 2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

av Peter Rådberg m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2007/08:Fö265

av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Ett försvar som vi behöver

mp451

1 Sammanfattning

Utgångspunkten för Miljöpartiet de grönas försvarspolitik är att det svenska försvaret ska omvandlas från ett invasionsförsvar till ett fredsfrämjande insatsförsvar, i enlighet med vad riksdagen tidigare har beslutat. Försvaret ska ha ett tydligt och renodlat uppdrag och det ska uppfyllas på ett kostnadseffektivt sätt. För detta ändamål krävs fortsatta omfattande omstruktureringsinsatser både inom förbandsverksamheten och inom materielförsörjningen.

Miljöpartiet välkomnar utredningen av det nuvarande värnpliktssystemet. Det nuvarande systemet fungerar inte eftersom allt färre i dag gör militärtjänst, och då kan man inte längre hävda att vi har en allmän
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (22)