Ett framtida svenskt försvar

Motion 2008/09:Fö295 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

av Peter Rådberg m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:Fö295

av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Ett framtida svenskt försvar

mp461

1 Sammanfattning

Utgångspunkten för Miljöpartiet de grönas försvarspolitik är att det svenska försvaret ska omvandlas från ett invasionsförsvar till ett fredsfrämjande insatsförsvar i enlighet med vad riksdagen tidigare har beslutat. Försvaret ska ha ett tydligt och renodlat uppdrag och det ska uppfyllas på ett kostnadseffektivt sätt. För detta ändamål krävs fortsatta omfattande omstruktureringsinsatser både inom förbandsverksamheten och inom materielförsörjningen. Det duger inte att som regeringen nu gjort göra halt och stoppa denna rationaliseringsprocess. Det kommer att leda till att Försvarsmaktens ekonomiska problem befästs.

Miljöpartiet välkomnar den pågående utredningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (14)