Ett kärnvapenfritt EU

Motion 2010/11:U295 av Phia Andersson m.fl. (S)

av Phia Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kärnvapenfritt EU.

Motivering

För oss socialdemokrater är det självklart att arbeta för internationell fred och säkerhet. Vi drivs av insikterna att varaktig världsfred förutsätter rättvis fördelning av socialt och ekonomiskt välstånd på global nivå, och att egen säkerhet aldrig kan uppnås genom andras osäkerhet utan måste vara resultatet av ömsesidig respekt och tillit.

Kärnvapen är en typ av vapen som injagar skräck i människors hjärtan; faktum är att denna skräckinjagande verkan vanligen anförs som själva syftet med kärnvapen, av dem som förespråkar innehav av dessa vapen. Förekomsten av kärnvapen är alltså till sin karaktär osäkerhetsskapande och därigenom krigshetsande. Härav följer att kärnvapen måste avskaffas, redan för att fred i bemärkelsen frånvaro av krig mellan nationer skall uppnås.

Vi socialdemokrater arbetar för internationell fred och säkerhet överallt där vi finns; vi driver vår övertygelse i de forum där vi är representerade – det är vår reformistiska strategi, och den har visat sig vara framgångsrik. Därför är det självklart att riksdagen även förespråkar att regeringen får i uppdrag att motverka förekomsten av kärnvapen i samtliga av EU:s medlemsländer.

Stockholm den 26 oktober 2010

Phia Andersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Hans Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)