Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD)

av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:3347

av Thomas Morell m.fl. (SD)

Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Förslag till riksdagsbeslut

1 Sverigedemokraternas vision för ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

1.1 Vision

2 Väginfrastruktursystemets betydelse

3 Vägnätets betydelse i ett historiskt perspektiv

4 Konkurrens på svenska vägar

5 Sverigedemokraternas särskilda prioriteringar för ett konkurrenskraftigt väginfrastruktursystem

5.1 Dedikerad specialenhet på 700 tjänstemän inom polisen för kontroll av yrkestrafik

5.2 Beställaransvar och cabotagetrafik

5.3 Nej till ekoskatt eller skatt på avstånd

5.4 Rikta stöd för kommunala vägar

5.5 Projektering av Östlig förbindelse

5.6 Stadsmiljöavtal

5.7 Kulturarv på svenska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (97)