Ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar

Motion 2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s)

av Anders Karlsson m.fl. (s)
Sammanfattning

Omställningen till ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar måste fortsätta. Det är en naturlig följd av försvarsbeslutet 2004. Många viktiga inriktnings- och prioriteringsbeslut måste fattas i vårens försvarsproposition. Vi socialdemokrater vill se ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete, ett nytt personalförsörjningssystem som förmår att förena efterfrågad snabbhet med bred folklig förankring och en fortsatt utveckling av säkerhetstänkande från civilt till militärt.

Omvärldsläget har förändrats och analyserna från det måste beaktas. Kriget i Georgien, IT-attacken mot Estland, utvecklingen av krigen i Afghanistan och Irak har givit erfarenheter som måste återspeglas i den svenska försvarsplaneringen.

Vad som står klart är att ett robust samhälle klarar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (43)