EU

Motion 2005/06:U379 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Kristdemokrater lade grunden till EU 4

4 Samarbetet är en självklarhet 4

5 Medlemskapet 5

6 Ökad global konkurrens 6

7 EU:s ansvar i världen 7

7.1 Bekämpa fattigdomen 7

7.2 Hälsan i fokus 8

7.3 Tag ledningen i klimatarbetet 9

7.4 Krishantering 11

7.5 Stärk demokratin och de mänskliga rättigheterna 11

8 Självklart samarbete – men hur långt? 12

9 Viktiga framtidsfrågor 13

9.1 Konstitutionen 13

9.2 Lissabonstrategin 14

9.3 Intensifierad kamp mot människohandel och pedofilnätverk 14

9.4 Höjd alkoholskatt i hela EU 15

10 EU:s fortsatta utvidgning 15

10.1 Ett starkare EU står inför stora utmaningar 16

10.2 Västra Balkan, Moldavien, Ryssland, Ukraina
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (13)