Europapolitiken

Motion 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

av Holger Gustafsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

1998/99:U509

av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Europapolitiken

1 Inledning

För Kristdemokraterna är Europasamarbetet framför allt ett konkret
uttryck för gränsöverskridande broderskap och solidaritet samt insikten
om vårt ömsesidiga beroende av internationell samverkan för fred,
trygghet och en bättre miljö. När samarbetet inleddes med Kol- och
stålgemenskapen 1952 var det övergripande målet en varaktig fred
genom samarbete över gränserna. Att de forna ärkefienderna från andra
världskriget Tyskland och Frankrike deltog från början var en symboliskt
mycket viktig garanti för att målen skulle uppnås.

Det begränsade samarbete som inleddes 1952 med sex medlemsländer
växte snabbt till att bli ett mer allmänt ekonomiskt samarbete (EEG). Det har
sedan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (40)