Europas framtidsfrågor

Motion 2001/02:K426 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Sammanfattning

Europas ödesfrågor kräver samarbete. Därför behöver EU förstärkas på flera områden. EU måste få en konstitution som säkerställer handlingskraft på de områden där så behövs, men samtidigt tydliggör unionens uppgifter och garanterar demokratin. Dessutom bör medborgarnas grundläggande rättigheter skrivas in i konstitutionen.

EU:s utrikespolitiska roll växer. Därför måste unionen föra en samstämmig och kraftfull politik för utveckling och samarbete, inte minst gentemot jordens fattigaste länder. Det kräver en förändrad handelspolitik och ett effektivare bistånd.

Utvidgningen är en nödvändighet och en historisk utmaning. Kristdemokraterna vill hålla fast vid att de första inträdena ska ske i tid för Europavalen 2004, såsom utlovades vid Europeiska rådets möte i Göteborg.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (36)