Europas framtidsfrågor

Motion 2003/04:K416 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Sammanfattning

Den europeiska unionen har, genom att vara en garant för fred, säkerhet och dialog mellan de europeiska folken, medfört att medlemsländerna levt i fred sinsemellan i mer än ett halvt sekel. Om drygt ett halvår enas stora delar av kontinenten genom att unionen utökas med ytterligare tio nya medlemsländer från Central- och Östeuropa. EU utgör nu tillsammans med Nordamerika och Japan de tre rikaste regionerna på vår planet. Utvidgningen och de utmaningar som hela Europa står inför ställer oerhörda krav på EU:s duglighet och funktionssätt. Aldrig tidigare har samarbetet varit så djupgående som idag och aldrig tidigare har utmaningarna varit så många och olikartade som nu. Unionen är därför i behov av ett konstitutionellt fördrag som säkerställer handlingskraften på de områden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (40)