Fallet Dawit Isaak

Motion 2011/12:U320 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att frige Dawit Isaak.

Motivering

Sedan mer än 10 år sitter den svenska medborgaren Dawit Isaak fängslad i Eritrea. Han är inte anklagad för något, än mindre dömd. Trots detta hålls han inlåst utan möjlighet att få försvara sig. Dawit Isaak är att betrakta som en samvetsfånge, något som gör honom unik bland de svenskar som sitter fängslade utomlands. Unikt är också att svenska representanter, trots upprepade försök, inte en enda gång har tillåtits besöka Dawit Isaak. Sveriges regering har också på högsta nivå, genom statsminister och utrikesminister, försökt få till stånd ett möte med Eritreas president för att diskutera Dawit Isaak, nu senast i mitten av september. Tyvärr har den eritreanska regimen varit kallsinnig till sådana möten. Det är uppenbart att Sverige bör fortsätta att verka för rättvisa åt Dawit Isaak. Det diplomatiska arbete som redan sker måste fortsätta. Även formerna för bistånd bör kunna ses över, även om detta inte får drabba den oskyldiga och fattiga befolkningen i landet. Sverige bör fortsätta att verka för att den eritreanska regimens systematiska kränkningar av Dawit Isaaks mänskliga rättigheter inte glöms bort av omvärlden.

Stockholm den 5 oktober 2011

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)