Fallolyckor

Motion 2005/06:So690 av Lennart Klockare och Karin Åström (s)

av Lennart Klockare och Karin Åström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fallolyckor.

Motivering

Många äldre människor avlider till följd av fallolyckor. Det finns beräkningar på att det kan röra sig om ca 800 personer per år, och ca 25 000 som behöver söka vård för sina skador. Därför är det viktigt att kartlägga faktorer som vållar fallolyckor och att åtgärder vidtas för att förhindra dem så långt det är möjligt. En väg är att ta vara på den kompetens som finns i samhället och att kunskapen sprids inom pensionärsorganisationer och på andra sätt. Ett lämpligt sätt är att inrätta en äldreskyddsdelegation som har till uppgift att kartlägga faktorerna som förorsakar fallen samt att samordna informationen och sprida kunskapen. En lämplig målgrupp är olika organisationer för äldre och studieförbund som kan bedriva studiecirklar.

Stockholm den 5 oktober 2005

Lennart Klockare (s)

Karin Åström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)