Fartkameravarnare

Motion 2011/12:T245 av Lennart Axelsson (S)

av Lennart Axelsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstiftning mot fartkameravarnare.

Motivering

Då och då ser man företag som erbjuder försäkringar mot fortkörningsböter och fartkameravarnare. I ett exempel på en sådan annons kan man läsa följande: Du blir varnad av andra i din närhet eller tipsar själv – om poliskontroller eller annat som stör trafiken. Genom enkla knapptryckningar sänder du varningar till andra inom 2 mil som har varnaren. På samma sätt får du varningar som visas på din display. När du närmar dig fartkameror, eller platser som andra användare varnat för, larmar din varnare. Fartkameravarnaren är helt laglig i Sverige.

Du kan låta oss ta det ekonomiska ansvaret genom vår fortkörningsförsäkring. Teckna försäkring mot fortkörningsböter redan idag. Sänd in Dina hastighetsböter till oss och vi betalar den direkt. Du lägger inte ens ut pengarna för den!

Hastighetsbegränsningarna är satta för att minska riskerna för trafikolyckor. Det är olyckor som i bland har dödlig utgång eller orsaker annat livslångt lidande. Att då saluföra produkter som uppenbarligen har som syfte att underlätta överträdelser av dessa hastighetsbegränsningar är inte bara omoraliskt, det innebär också en fara för andras liv.

Jag menar att vi allvarligt borde fundera över hur vi via lagstiftning kan få bort dessa fullständigt onödiga och i förlängningen livsfarliga produkter.

Stockholm den 21 september 2011

Lennart Axelsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)