Fastighetsskatten

Motion 1996/97:Fi404 av Elizabeth Nyström (m)

av Elizabeth Nyström (m)
En familj som äger ett småhus, 25 år gammalt, bostadsyta
140 kvadratmeter och taxeringsvärde 300 000 kronor,
beslutar byta ut de gamla fönstren och
uppvärmningssystemet. Tvåglasfönstren byts ut mot
treglasfönster med isolerglas och värmepumpsystem
installeras. Investeringen blir kostsam men trots ökade
räntekostnader på lånet innebär det minskade kostnader för
elförbrukning och uppvärmning.
I detta exempel höjs taxeringsvärdet för byggnaden med ca 35 000 kronor,
vilket leder till en skattehöjning på närmare 600 kronor per år (50 kronor per
månad.)
I vårt miljöarbete strävar vi bland annat efter att spara energi. För att lyckas
måste denna vår strävan genomsyra alla medborgare. Att då bli bestraffad i
form av ökade skatter är orimligt och leder inte miljöarbetet framåt.
Moderata samlingspartiet avvisar i annat sammanhang fastighetsskatten. I
det fall detta inte vinner riksdagens bifall bör reglerna för fastighets-
taxeringen ändras så att inte den straffas som vidtar åtgärder i fastigheten som
minskar energiförbrukningen och därigenom gör en insats för att förbättra
miljön.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär ändring i lagen om fastighetstaxering
i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 2 oktober 1996
Elizabeth Nyström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)