Finsk röd dieselolja

Motion 2005/06:Sk381 av Erling Wälivaara (kd)

av Erling Wälivaara (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa dubbelbeskattning på finsk röd dieselolja och legalisera införseln till Sverige för privat bruk.

Motivering

I och med att Sverige anslöt sig till Europeiska unionen, EU, godtog också Sverige den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU. Samtidigt accepterade vi att arbeta för en harmonisering av skatter och avgifter inom EU. Som det fungerar idag är skillnaden orimligt stor mellan priset på olja i Sverige och Finland. I Sverige punktbeskattas oljan betydligt hårdare än i Finland.

Som regelverket i Sverige är utformat får en privatperson enbart ta med sig det som ryms i tanken på bilen samt en tioliters reservdunk av den röda dieseloljan från Finland. All annan införsel måste anmälas till den särskilda skattemyndigheten i Ludvika som pålägger den särskilda punktskatt som gäller i Sverige. Lönsamheten att köpa finsk röd diesel till Sverige minskar därmed. De nu gällande reglerna har inneburit att den legala införseln är relativt blygsam. Däremot har den illegala införseln ökat kraftigt, särskilt under tider då tullen mellan våra länder är obemannade.

Som jämförelse kan nämnas de regler som gäller för införsel av alkohol. Närmast obegränsade mängder får föras in utan särskild punktskatt. Vad gäller alkoholskatten har regeringen dessutom för avsikt att sänka den med ca 40 procent.

I Finland får den röda oljan användas som villaolja och i fordon som inte framförs på allmän väg. Enligt min mening bör regeringen omgående ompröva lagstiftningen så att det blir möjligt för svenska konsumenter att köpa finsk lågbeskattad dieselolja för privat bruk. En harmonisering av skatter och avgifter bör ske. Åtminstone bör samma införselregler gälla för finsk röd dieselolja som gäller för alkohol.

Stockholm den 28 september 2005

Erling Wälivaara (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)