Fler aktörer inom kärnkraften

Motion 2011/12:N404 av Lars Isovaara m.fl. (SD)

av Lars Isovaara m.fl. (SD)
SD72

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkurrens inom kärnkraftsbranschen.

Motivering

Svensk basindustri är grunden till vårt nuvarande välstånd. Malmen, skogen vattenkraften och stålet gav de förutsättningar som krävdes för att föra Sverige bort från våra fäders Fattigsverige. Basindustrin genererar än idag stora exportinkomster och har fortfarande stor betydelse för sysselsättningen, inte minst hos de högkvalificerade tjänsteföretagen. Basindustrin är samtidigt i behov av en trygg, långsiktig och säker energiförsörjning. Av största vikt i det sammanhanget är att kärnkraften kvarstår som den mest väsentliga grundstenen i energimixen. Genom en skrivning i alliansens energiöverenskommelse 2009 är det tydligen bara ägarna i de befintliga kärnkraftsverken som har rätten att bygga nya reaktorer. Konkurrenssituationen är således satt ur spel och detta kan få till följd att välbehövliga nyinvesteringar i kärnkraften uteblir. En utveckling i den riktningen vore djupt olyckligt för den långsiktiga svenska energiförsörjningen. Ett beslut om en ordning där byggrätten till nya kärnkraftsreaktorer skulle övergå till andra intressenter om de nuvarande ägarna till kärnkraftsanläggningarna motsätter sig nyinvesteringar vore således ett högst välkommet beslut.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 30 september 2011

Lars Isovaara (SD)

Tony Wiklander (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)