Fler bostäder

Motion 2012/13:C268 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
S9115

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggande av hyresrätter.

Motivering

Att få en bostad är inte längre en självklarhet, och i större städer blir det allt svårare att få en hyresrätt. Att få möjlighet att flytta hemifrån och skaffa sig en egen lägenhet har blivit en klassfråga. Dyra lägenheter kräver en stor ekonomisk insats och många unga människor har inte de pengar som behövs för att kunna köpa en lägenhet utan blir beroende av sina föräldrars ekonomiska hjälp.

Regeringen har slopat de så kallade investeringsstimulanserna. Resultatet är att det byggs betydligt färre hyresrätter. Investeringsstöden gjorde det möjligt att bygga billiga hyresrätter. Hyresrätten är viktig på bostadsmarknaden, men dess ställning har försvagats. Det finns många som tycker att det är bekvämt och praktiskt att bo i hyresrätt och det finns ett stort intresse för hyresrätter, även nybyggda. Och för unga människor kan det vara avgörande om man kan flytta hemifrån och ha ekonomiska förutsättningar att ha en egen bostad.

En väl fungerande allmännytta kommer att stabilisera och motverka hyreshöjningar. Hyresrätten fyller även en central funktion för arbetsmarknaden. Om man vill sätta jobben först måste man investera i hyresrätten. Därför bör det göras en översyn som studerar hur fler billiga hyresbostäder kan byggas.

Stockholm den 2 oktober 2012

Ann-Christin Ahlberg (S)

Phia Andersson (S)

Hans Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)