Fler distansutbildningar

Motion 2016/17:969 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (båda S)

av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om distansutbildningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Distansutbildning har visat sig vara ett mycket bra utbildningssystem för samhället, för landsbygden och för studenterna själva. Bland annat har lärarutbildningen och sjuksköterskeutbildning på distans visat sig vara riktiga vinstlotter. Söktrycket är högt och utbildningen har bidragit till att minska bristen inom dessa yrkesgrupper.

Många små orter har redan i dag svårt att rekrytera lärare, men en distansutbildning skapar möjligheter även för dem som bor på orter långt från ett lärosäte att plugga, bo kvar och ha en säker anställning att gå till efter lärarexamen. Detta gynnar både den studerande och orten som de bor på.

Distansutbildning bidrar också till att göra det enklare att vidareutbilda sig samtidigt som en person är yrkesverksam. Studierna kan bedrivas på kvällstid.

Catharina Bråkenhielm (S)

Jan-Olof Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)