Fler jobb för Sverige

Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S)

av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:Fi302

av Mikael Damberg m.fl. (S)

Fler jobb för Sverige

S4001

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 5

Inledning 7

Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 7

Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag 7

Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden 8

Generell välfärd stärker efterfrågan 8

Klimat och miljöinvesteringar 9

Reformutrymme 9

Det ekonomiska läget 10

Utvecklingen i omvärlden 11

Eurokrisen 12

Sveriges ekonomiska utveckling 16

Optimistisk prognos från regeringen 19

Arbetsmarknaden 20

Rekryteringsgapet 23

Fördelningsanalys 26

Fördelningseffekt av Socialdemokraternas budgetmotion 27

Ett mer jämställt Sverige 29

Insatser för ökad sysselsättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)