Fler poliser i mindre städer

Motion 2005/06:Ju345 av Anne Marie Brodén (m)

av Anne Marie Brodén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler poliser och det ökade våldet mot kvinnor.

Motivering

Förra året anmäldes över 800 våldtäkter och försök till våldtäkter. Av dessa är många fortfarande ouppklarade.

Tre av fyra våldtäktsbrott är fortfarande ouppklarade. Detta är fullständigt oacceptabelt. Därtill upplever många kvinnor att de kränkningar de utsätts för inte tas på allvar. En vanlig uppfattning är att det är ett hån och ytterligare kränkning när de får besked om att deras anmälan lagts ned.

Varje brottsoffer är ett brottsoffer för mycket, även om det inte betyder att alla brott går att förhindra – det är inte realistiskt. Däremot måste ett tryggt och humant samhälle alltid ta väl hand om brottsoffer. Så är det inte i dag. Våldtäktsoffer är tyvärr ett vanligt och tydligt exempel på detta.

Polisens huvudsakliga uppgift är att förebygga och utreda brott. Sedan 1994 har emellertid den socialdemokratiska kriminalpolitiken medfört att exempelvis 160 polisstationer runt om i landet lagts ned. Det är obegripligt hur nedrustningen av brottsbekämpningen kan få fortgå samtidigt som antalet anmälda brott ökar. Ansvaret för detta bär den socialdemokratiska regeringen tillsammans med dess stödpartier: Miljöpartiet och kommunisterna.

Socialdemokraterna gav inför förra valet bland annat följande löften gällande bekämpning av brott: Polis ska finnas närvarande dygnet runt i hela landet och organiseras så att den arbetar på tider och platser där brotten begås. Rättsväsendet ska moderniseras så att tiden förkortas mellan brottsanmälan och dom. Skyddet ska stärkas för kvinnor som riskerar att utsättas för brott. Inget av detta har regeringen hittills uppfyllt.

Det är inte konstigt att många brottsoffer känner sig dubbelt svikna och övergivna. Först blir de utsatta av gärningsmän för fasansfulla brott, sedan hamnar deras anmälningar i den växande högen av anmälda brott hos polisen. En hög som alltför ofta minskar genom att polisen avskriver anmälningar. Det får inte vara så att samhället skyller på bristande resurser när det gäller att bekämpa brott som handlar om våld mot kvinnor. Brottsoffren ska alltid få stöd.

Ett fungerande rättssamhälle måste alltid innebära att man låter gärningsmannen ta ansvar för sina brott, bära konsekvenserna, få sitt straff och dessutom avtjäna hela straffet. Vi behöver poliser även i mindre städer och vi behöver poliser dygnets alla timmar. Våld och brott sker oftast inte på kontorstid. Allt våld mot kvinnor ska bekämpas och förebyggas. Detta arbete måste börja redan i familjerna och skolan.

Stockholm den 28 september 2005

Anne Marie Brodén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)