Fler poliser till Stockholm

Motion 2004/05:Ju417 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fler poliser behövs i Stockholm.

Motivering

Stockholmare har högre risk att utsättas för brott i jämförelse med dem som bor på andra håll i landet. Det begås alltfler grova våldsbrott. Bristerna i kriminalvården slår särskilt mot Stockholmsområdet, vilket visas genom det dystra rekordet av rymningar från rikskriminalanstalterna i Stockholmsområdet under 2004. Offentliga institutioner, ambassader, statsbesök, av regeringen anordnade internationella konferenser och många stora idrottsevenemang i huvudstaden belastar polisen i Stockholm.

Stockholm behöver minst de 4 000 poliser som det officiellt skall finnas. Idag fattas minst 300 poliser och om budgetplanerna blir verklighet saknas 700 poliser om ett par år. För att ha 4 000 poliser skulle verksamheten behöva drivas med enorma underskott. Utvecklingen går inte ens åt rätt håll. Antalet nyutbildade poliser räcker inte för att täcka frånvaro och pensionsavgångar. Visserligen fick Stockholm 100 nya aspiranter 2003 men samtidigt slutade 169 poliser och 151 civilanställda.

Polisbristen gör det osäkert på Stockholms gator. Brott begångna i Storstockholm har lägre sannolikhet att klaras upp. En villaägare som drabbas av inbrott uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag. I flera fall har polisen inte haft möjlighet att komma till platsen trots att de har fått veta att inbrottstjuven fortfarande är på plats. Polisen har ofta inte tid att ta fingeravtryck eller säkra uppenbara ledtrådar som kan avslöja brottslingen.

Stockholm den 4 oktober 2004

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)