Fler synliga poliser

Motion 2005/06:Ju468 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att polisen organiseras så att poliser blir mer synliga på gator och torg.

Motivering

Ett samhälle växer och utvecklas när det finns arbete och trygghet för medborgarna. En viktig del i ett tryggt samhälle är hur medborgarna känner sig på de offentliga platserna. Tyvärr så har våldet, klottret och nedskräpningen ökat i våra offentliga rum vilket för med sig otrygghet och sämre livskvalitet. Efter terroristattacken i London den 7 juli i år bedömde Rikspolisstyrelsen, Säpo och Stockholmspolisen att det var viktigt att fler poliser syntes på gatorna i Stockholm under de närmaste dagarna efteråt. För tryggheten och lugnet tror vi att det är bra med en ökad närvaro av poliser på gatorna, sa en företrädare för polisen vid detta tillfälle. Det är viktigt att vid alla tillfällen öka polisernas synlighet på våra gator och torg. Det skulle minska våldet och verka förebyggande mot den materiella skadegörelsen. Det behövs en mera långgående delegering till poliserna på fältet så att de kan synas mera ute. I Göteborg har man prövat på att ha synliga poliser på den stora paradgatan Avenyn. Det är mycket uppskattat av göteborgarna och skapar en positiv känsla av trygghet. Tyvärr är det dock bara på dagtid och endast två poliser har denna uppgift. Det är min absoluta övertygelse att mera synliga poliser behövs och en omorganisering för att göra detta möjligt.

Stockholm den 30 september 2005

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)