Fler yrkeslärare i Skaraborg

Motion 2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla för yrkeslärare att utöka sin behörighet i fler yrkesämnen än det ämne eller de ämnen som examen är avsedd för och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra detta mer tillgängligt för fler, för att stärka yrket och karriärvägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Yrkeslärarutbildningen vänder sig till personer som redan har ämneskompetenser samt relevant yrkeserfarenhet och som vill bli lärare i praktiska karaktärsämnen på gymnasienivå. Under utbildningen sker ingen fördjupning i de undervisningsämnen man sökt in på, utan man fokuserar på yrkeslärarnas uppdrag och läser ämnen som lärande och pedagogik.

För att bli antagen till en yrkeslärarutbildning måste man förutom att ha grundläggande behörighet kunna styrka att man besitter relevanta kunskaper, som exempelvis arbetslivserfarenhet, för ett eller flera yrkesämnen.

Enligt Skolverket blir den som har en yrkeslärarexamen behörig i att undervisa i det eller de yrkesämnen som examen är avsedd för, men då utbildningen i sig inte är kopplad till ett ämne utan fokuserar på pedagogik bör regeringen förenkla för yrkeslärare att komplettera sin behörighet, om relevant kunskap besittes, med fler ämnen än vad den inlästa examen är avsedd för.

Yrkesutbildningar växer och har en allt mer framträdande roll. Det är viktigt att fler får detta till känna, att skapa mer attraktion och karriärvägar för att stärka både rollen och yrket.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)