Flexibel hastighetsbegränsning vid 30-skyltning

Motion 2010/11:T510 av Per-Ingvar Johnsson (C)

av Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga ett system med möjlighet till flexibel hastighetsbegränsning vid vägavsnittet utmed skolor med 30-skyltning.

Motivering

Hastighetsbegränsning till 30 km/tim på vägavsnitt vid skolor är väl motiverat när det finns barn utmed vägen och i dess närhet. Hastighetsbegränsningen upplevs dock som omotiverad när det inte finns någon i närheten av vägen. Då skulle grundhastigheten på 50 km/tim kunna gälla.

Respekten för hastighetsbegränsningar är starkt beroende av att de av bilförarna anses motiverade. I Kalifornien är flexibla hastighetsgränser vid skolor och andra ställen, där barn brukar finnas vid vägar, vanligt förekommande. På hastighetsskyltarna vid skolor anges där att de gäller om det finns någon i vägens närhet.

Jag föreslår att regeringen överväger införande av ett system med möjlighet till flexibel hastighetsbegränsning på vägavsnitt vid skolor och andra ställen där det finns 30 km/tim som hastighetsgräns.

Stockholm den 22 oktober 2010

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)