Flexicurity

Motion 2016/17:81 av Johan Nissinen (SD)

av Johan Nissinen (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om flexicurity skulle vara bättre än LAS och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Danmark gäller välfärdsmodellen flexicurity (flexibility och security), medan vi i Sverige har LAS (lagen om anställningsskydd). Den danska modellen bygger på en förebyggande arbetsmarknadspolitik och innebär att det är lättare att både anställa och säga upp personal. Det ger arbetsgivarna större flexibilitet, samtidigt som arbetstagarna har högre ersättningar, vilket skapar trygghet. Flexicurity ställer samma krav på att alla arbetslösa aktivt ska söka ett arbete eller utbildning för att få arbetslöshetsersättning. Systemet diskriminerar eller särbehandlar i och med detta inga samhällsgrupper. Sverige borde utreda om flexicurity skulle vara ett bättre alternativ än LAS.

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-26 Granskad: 2016-09-26 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)