Flygförsvaret i Mälardalen

Motion 2008/09:Fö221 av Cecilia Wikström i Uppsala och Mikael Oscarsson (fp, kd)

av Cecilia Wikström i Uppsala och Mikael Oscarsson (fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätthålla flyg- och landningskapacitet vid F 16 i Uppsala.

Motivering

Rysslands utveckling är inte ödesbestämt att gå i diktatorisk riktning. Opinionsmätningar visar att en demokratisk utveckling är den mest önskvärda framtidsscenariot hos ryssar. Men dessvärre ser vi att politiken under forne presidenten och nuvarande premiärminister Vladimir Putin uppvisar alltfler tecken på repression och aggression.

Signalerna om en växande rysk aggression har funnits länge. Ryssland förde en bombkrigsföring i Tjetjenien och utfärdade hot om avbrutna gasleverenser till grannländer som utvecklas mot demokrati. Journalister förföljs eller mördas, oppositionspolitiker riskerar fängelse utan rättegång och människorättsorganisationer kastas ut ur landet. Frågan om hur vi ska förhålla oss till Ryssland ställdes på sin spets i augusti, när Ryssland trängde in i grannlandet Georgien efter en konflikt om utbrytarrepubliken Sydossetien.

Rysslands angrepp på Georgien lämnar inget utrymme för önsketänkande. Ett ryskt angrepp mot oss eller ett annat EU-land känns osannolikt inom överskådlig tid, men vi måste ändå vänja oss vid tanken på att detta kan komma att förändras. Därför är det viktigt att säkerställa ett flygförsvar i Mälardalen med start och landningsmöjligheter. Det är viktigt att svenska flygförband övar i olika delar av Sverige. I det här läget vore det mycket oklokt att inte upprätthålla flygkapaciteten vid militära flygplatser som F 16 i Uppsala, som ligger nära Sveriges mest tätbefolkade region. Flygvapnets flygförband för insatser finns i dag utgångsgrupperade i Blekinge och Norrbotten. Det vore säkerligen nyttigt om stridsflygplan därifrån regelbundet baserades på flygplatser i närheten av huvudstadsregionen, företrädesvis vid F 16 i Uppsala.

Stockholm den 22 september 2008

Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Mikael Oscarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)