Flygutbildningen i Ljungbyhed

Motion 2016/17:952 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S)

av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara och utveckla Trafikflyghögskolans i Ljungbyhed direkta koppling till forskning och universitet som en resurs för grundläggande flygutbildningsbehov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed är en spjutspets i svensk flygutbildning.

De studenter som genomgår och fullföljer utbildningen får alla jobb på SAS, Norwegian eller Primera Air efter avslutade studier.

Kopplingen mellan akademi, näringsliv och samhälle är påtaglig och en förutsättning för den framgångsrika verksamheten.

Alltsedan tillkomsten 1984 har TFHS finansiering varit en återkommande politisk fråga.

Under hela sin tillvaro har TFHS varit satt under stark ekonomisk press med successivt minskande anslag. De senaste sju åren har präglats av klar osäkerhet om verksamhetens framtida ekonomiska villkor.

Trots detta har TFHS visat att den är en av de femton bästa flygskolorna i Europa. De trafikflygare som utbildas har synnerligen gott renommé. Söktrycket är dubbelt så högt som hos närmaste konkurrent. TFHS har gått i spetsen för det nya sättet att utbilda (MPL-konceptet) och var tidigt ute med human factors i utbildningen.

Det har tagit tid att bygga upp detta.

TFHS är en framstående verksamhet. Sannolikt en av de 15 bästa flygutbildningarna i

Europa. Utexaminerade som branschens företrädare rankar mycket högt och LTH:s nöjdaste studenter.

På skolan finns också modern simulator, Boeing-modell, som är en viktig del av utbildningen.

Fortsatt koppling mellan forskning och akademi till Lunds Universitet är av stor vikt för utvecklingsmöjligheterna framöver. Det handlar om jobb och tillväxt men också om att på detta sätt stärka svensk konkurrenskraft inom civilflyget då utbildningens kvalitet och samverkan med näringslivet är värd att lyfta fram.

Trafikflyghögskolan skulle, med ett riktat ansvar, ha möjlighet att utgöra en nationell högkvalitativ flygutbildningsresurs för allt grundläggande flygutbildningsbehov som finns inom staten. Det kan handla om såväl ambulanshelikopter som övervakning av drönare för räddningstjänst till grundläggande trafikpilotsutbildning inom MYH ramarna eller grundutbildning för FM:s piloter. Ett dylikt kompetenscentrum skulle kunna skapa en kritisk massa av experter på utbildning och forskningsrelaterade fält som skapar en nationell grund för en viktig infrastruktur som flyget innebär. Motsvarande kompetenscentrum har staten för t.ex. sjöfarten.

Per-Arne Håkansson (S)

Kent Härstedt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)