Flykting- och immigrationspolitiken

Motion 2003/04:Sf257 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2003/04:Sf257

av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Flykting- och immigrationspolitiken

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Utvecklingen i Europeiska unionen 8

4.1 Hoten mot de mänskliga rättigheterna, i synnerhet asylrätten från kampen mot terrorismen 9

4.2 Amsterdamfördragets asylprotokoll 10

4.3 Rådsdirektivet den 28 juni 2001 om transportörsansvar 10

4.4 Rådsdirektiv och rambeslut om straff för den som underlättar icke auktoriserad inresa, eller icke auktoriserad vistelse i medlemsstat 11

4.5 Handlingsprogram för att bekämpa illegal invandring 11

4.6 Antagande av en förordning om kriterier för fastställande av vilken stat som är skyldig att pröva en asylansökan 12

4.7 Familjeåterföreningsdirektivet 13

4.8 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (24)