Flykting- och migrationspolitiken

Motion 2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:Sf241

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Flykting- och migrationspolitiken

V442

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 8

4 Varför drivs människor på flykt? 8

4.1 Vapenexporten 8

4.2 Konkurrens om råvaror 9

4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 10

4.4 Riktiga flyktingar? 10

5 Sveriges medlemskap i IOM 11

6 FN:s flyktingkommissariats finansiering och mandat 11

7 Utvecklingen i Europeiska unionen 12

7.1 Militariseringen av kontrollen av EU:s yttre gränser 13

7.2 Transportörsansvaret 16

7.3 Återtagandeavtal 17

7.4 Dublinförordningen 17

7.5 Visumkrav som medel att utestänga flyktingar 19

7.6 Skyddsgrundsdirektivet 19

7.7 Asylprocedurdirektivet 19

7.8 Mottagandedirektivet 20

7.9 Återvändandedirektivet 20

8 Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03
Yrkanden (59)