Flyktingmottagande

Motion 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:Sf325

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Flyktingmottagande

V443

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Asyltiden 5

4.1 Bortre gräns i asylprocessen 5

4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5

4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 6

4.4 Höjd dagersättning för asylsökande 7

4.5 Rätten till eget boende 7

4.6 Asylsökande barns skolgång 9

4.7 Rätten till vård på lika villkor 9

5 Kommunernas skyldigheter i flyktingmottagandet 11

5.1 Dagens utformning av flyktingmottagandet 11

5.2 Behov av ett reformerat system 12

5.3 Bindande lagstiftning om flyktingmottagande 12

5.4 Anhöriginvandrares rätt till introduktion 13

5.5 Rehabilitering som en del av introduktionen 14

5.6 Förbättrad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (25)