Flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem

Motion 2018/19:85 av Alexander Christiansson (SD)

av Alexander Christiansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Israel är den enda fungerande demokratin i Mellanöstern.

I år valde USA:s president att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem vilket skapade stor uppmärksamhet. Detta trots det faktum att Jerusalem är Israels huvudstad och att flytten varit omtalad och planerad sedan lång tid tillbaka. Redan 1995 röstade USA:s kongress igenom en lag som kallas The Jerusalem Embassy Act. I lagen står det bland annat att Jerusalem varit staten Israels huvudstad sedan år 1950. Lagen innebär att den amerikanska ambassaden skall flyttas från Tel Aviv till Jerusalem och dåvarande president Bill Clinton valde då att inte genomföra beslutet. Sedan dess har både president George W Bush och Barack Obama valt att skjuta på beslutet även om intentionen hela tiden varit att genomföra flytten.

Nu när beslutet är taget och flytten genomförd så väljer Guatemala att följa USA:s exempel och flyttar också sin ambassad till Jerusalem. Ett flertal andra länder har också annonserat sin omlokalisering av sina respektive ambassader till Israels huvudstad Jerusalem.

Det är en viktig signal för erkännandet av Israel och Jerusalem som landets huvudstad samt ett ställningstagande för demokratins suveränitet.

Dessutom har alla stater rätt enligt nationell lagatt bestämma var huvudstaden skall förläggas, detta gäller även Israel. Ända sedan år 1948 då Israel erkändes som stat har ambitionen varit att Jerusalem skall vara landets huvudstad. Israels regering, departement, parlament och den högsta domstolen finns lokaliserade i västra Jerusalem och därför bör även den svenska ambassaden ha sin placering där.

Alexander Christiansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)