Folkomröstning om utträde ur EU

Motion 2016/17:1649 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att innan/under valet 2018 folkomrösta om utträde ur EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I juni 2016 röstade det brittiska folket för att Storbritannien ska lämna Europeiska unionen. Den 3 oktober kom det glädjande beskedet att den processen kommer påbörjas i mars 2017 – mindre än ett år efter folkomröstningen.

Motståndet mot EU har växt även i Sverige och det med rätta. Varje år bidrar Sverige med ca 29 Mdr netto till EU – en summa som motsvarar hälften av kostnaden för att driva den svenska skolan under ett år, pengar som skulle kunna förvaltas betydligt bättre i Sverige istället.

Därför bör en folkomröstning – där medborgarna tillåts att avgöra huruvida Sverige ska vara kvar i EU eller inte – genomföras. Det finns fördelar med att genomföra omröstning i samband med valet 2018 – såväl ekonomiska som administrativa. En folkomröstning skulle också ge kommande regering en tydlig signal om folkets vilja i denna viktiga fråga.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)