För ett jämställt samhälle

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c)

av Margareta Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att bryta kvinnors underordning så att män och kvinnor får samma möjligheter.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stärka kvinnors ekonomiska situation.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att underlätta för servicetjänster i hemmet.2

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att bredda kvinnors arbetsmarknad genom att konkurrensutsätta offentlig sektor.3

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att underlätta för kvinnor att starta och driva företag.3

Riksdagen tillkännager för regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)