Föräldraledighet för förtroendevalda i kommuner och landsting

Motion 2015/16:874 av Sara Karlsson m.fl. (S)

av Sara Karlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunalt och landstingskommunalt förtroendevaldas möjligheter att vara föräldralediga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Möjligheten att vara föräldraledig med sitt barn är något vi betraktar som en självklarhet. Sverige har en väl utbyggd föräldraförsäkring som de flesta föräldrar tar del av, även om fördelningen mellan män och kvinnor fortfarande är väldigt skev. Rätten att vara föräldraledig omfattar dock inte alla. Personer med politiska förtroendeuppdrag kan inte ta den för självklar.

Förtroendeuppdrag är inte att likställa med en anställning. Således har regelverken för förtroendevalda utgångspunkten att en person innehar sitt uppdrag tills dess att det avslutas genom en mandatperiods slut eller att personen ber om att entledigas. För riksdagsledamöter har dock möjligheten att vara föräldraledig funnits sedan 90-talet, i och med lagen om ekonomiska villkor för riksdagsledamöter (1994:1065). Något motsvarande finns inte i kommunallagen där ekonomiska villkor för förtroendevalda i kommuner och landsting regleras.

Många kommuner har dock på egen hand tillsett att de förtroendevalda har denna möjlighet genom bestämmelser i det kommunala ersättningsreglementet. Det har dock lett till att villkoren ser väldigt olika ut i olika kommuner och landsting. I vissa saknas helt möjligheten vilket gör att kommunal-/landstingsråd eller andra förtroendevalda med uppdrag på minst 40 procent tvingas avsäga sig sina uppdrag. Detta har blivit allt mer påtagligt i och med att ålders- och könssammansättningen på denna typ av uppdrag förändrats.

Tidigare motioner till riksdagen om att reglera villkoren för detta har avslagits med hänvisning till det kommunala självstyret. Vi menar dock att argumenten för en reglering överväger. Det är av stor vikt att personer i olika åldrar ska kunna ta förtroendeuppdrag i kommuner och landsting. För detta ska rätt förutsättningar finnas. En reglering i kommunallagen ger också stöd till de kommuner som vill skapa möjligheter till föräldraledighet men som är osäkra på hur de bör gå tillväga. I en sådan översyn av kommunallagen bör också hantering av sjukskrivningar ingå. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Sara Karlsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Elin Lundgren (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Hanna Westerén (S)

Hillevi Larsson (S)

Johanna Haraldsson (S)

Kerstin Nilsson (S)

Lawen Redar (S)

Monica Green (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Granskad: 2015-10-03 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)