Föräldraledighet för kommunalråd

Motion 2015/16:1035 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kommunallagen i syfte att underlätta för föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi strävar efter ett jämlikt och jämställt samhälle där alla människor kan få förverkliga sina drömmar. I dessa drömmar ingår ofta både yrkesliv och familjeliv. Trots att arbetsmarknaden idag underlättat för föräldrar att ta ett delat ansvar för den tid i livet när barnet/barnen behöver sina föräldrar som mest har politiken inte hängt med.

Idag får kommunalråd som vill använda sin föräldraledighet inte behålla sitt uppdrag utan tvingas avstå detta. När föräldraledigheten är slut finns inget stöd för att få tillbaka sitt uppdrag. Här måste bli en ändring då vi har yngre kommunalråd och vi vill att alla ska få ta del av sina barns första tid i livet.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)