Föräldraledighet vid förtroendeuppdrag

Motion 2016/17:386 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt att vara föräldraledig vid politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Villkoren för förtroendevalda regleras i kommunallagens fjärde kapitel. Där finns i dag inte någon bestämmelse om att en person har rätt att ta föräldraledigt från politiskt uppdrag då föräldrapeng eller tillfällig föräldrapeng utbetalas. Vi anser att en sådan bestämmelse måste infogas. När en förtroendevald går på föräldraledighet ska en ersättare kunna väljas på den tid föräldraledigheten avser. Reglerna för utformning av ledigheten och val av ersättare kan företrädesvis delegeras till att beskrivas i det lokala reglementet.

I allt fler kommuner, landsting och regioner är det idag möjligt att vara föräldraledig från ett politiskt uppdrag. Hur detta ska gå till styr man upp i sina lokala reglementen. Detta är en viktig faktor för att vi ska kunna locka personer i ålder då småbarn är en aktualitet samt att man ska kunna kombinera ett aktivt föräldraskap med politiska uppdrag. Detta är inte minst viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv nu 2016.

Tyvärr gäller detta inte alla kommuner och det finns exempel där man inte når fram via anpassningar av lokala reglementen trots att det är den enklaste, och kanske bästa, vägen i denna fråga. Att behöva avsäga sig sitt uppdrag för att kunna vara föräldraledig känns såväl föråldrat som diskriminerande.

Regeringen bör tillse att det införs en bestämmelse om att förälder har rätt till att ta föräldraledigt från politiskt uppdrag då föräldrapeng eller tillfällig föräldrapeng utbetalas.

Suzanne Svensson (S)

Magnus Manhammar (S)

Peter Jeppsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)