Föräldrautbildning

Motion 2017/18:2148 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av föräldrautbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att bli förälder i dag är ett stort steg i livet. Många föräldrar utnyttjar erbjudanden att tillsammans med andra blivande föräldrar få möjlighet att i grupp kunna få fundera, ställa frågor och fördjupa sig i föräldraskapet. Ibland erbjuder mödravården, ibland BVC utbildning och ofta har även öppna förskolan, i samarbete med de två tidigare, möjligheter att ta emot grupper av nyblivna föräldrar.

Långt ifrån alla utnyttjar denna möjlighet och ibland är det föräldrar som behöver det mest som avstår från en sådan möjlighet. Här kan det göra stor skillnad om möjligheten ges till utbildning i form av att alla blivande föräldrar erbjuds föräldrautbildning.

Alla blivande föräldrar bör därför erbjudas möjlighet att i grupp få fundera över det blivande föräldraskapet under ledning av professionell personal och tillsammans med andra i samma situation. Detta bör tillkännages regeringen.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)