Förändring av benämningen för område 24 Näringsliv i statsbudgeten

Motion 2016/17:1719 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att område 24 Näringsliv i statsbudgeten ska benämnas intäktsområde i stället för utgiftsområde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om statens utgifter och inkomster i statsbudgeten. Statsbudgeten består av en beräkning av statens inkomster och utgifter, som fördelas och presenteras under ett antal utgiftsområden. Regeringen lämnar i sin budgetproposition förslag till hur utgifterna ska fördelas på de olika områdena. Dessa utgiftsområden är för närvarande 27 till antalet och anges i riksdagsordningen (Tilläggsbestämmelse 9.5.3).

Bland utgiftsområdena återfinns exempelvis utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 6Försvar och samhällets krisberedskap och 25 Allmänna bidrag till kommuner. Samtliga exempel på olika typer av statens utgifter. Bland dessa kan dock inte 24Näringsliv räknas. Denna post behandlar ett av statens främsta intäktsområden och bör benämnas som ett sådant.

Företag och företagsamma personer skapar jobb och tillväxt. Fler jobb i växande företag betyder ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar vår gemensamma välfärd och övriga utgiftsområden i statsbudgeten. Enligt Ekonomistyrningsverket uppgick statens intäkter till 1 670 miljarder kronor under 2014 (Prognosutvärdering 2014, ESV). Det är intäkter som kan fördelas på utgiftsområden som 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 16 Utbildning och universitetsforskning.

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare