Förarutbildning och prov för traktor

Motion 2009/10:T498 av Thomas Strand (s)

av Thomas Strand (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det förutom godkänt skriftligt teoriprov även ska vara krav på förarutbildning med körprov för att få framföra en traktor på allmänna vägar samt att man ska vara 16 år för att få avlägga ett sådant prov.

Motivering

Dagens traktorer är komplicerade fordon. De är stora och tunga och inte helt lätta att köra. På traktorer kan det också vara ett påkopplat släp med tung last. Traktorer framförs också på allmänna vägar och det kan innebära betydande sträckor. Trots det så tillåter i dag lagen att en sextonårig förare endast behöver göra ett skriftligt teoriprov som enda krav för att framföra dessa fordon på allmänna vägar.

För att få köra traktor måste man ha ett traktorkort. Man ska vara 16 år gammal och ha ett körkortstillstånd. Därefter genomgår man en teoriutbildning och avlägger ett skriftligt teoriprov som godkänns. När väl det skriftliga teoriprovet är godkänt kan man sätta sig i vilken traktor som helst och köra på trafikerade vägar. Det krävs alltså inget körprov.

Från och med den 1 oktober 2009 kommer dessutom nya regler som innebär att har man tagit ett körkort för moped AM, klass 1, den s.k. EU-mopeden, så kan man också få köra en stor traktor på trafikerade vägar utan körprov och det som femtonåring. Det är anmärkningsvärt med tanke på att dagens moderna traktor är stora och tunga samt även kan dra tunga last. Det kan jämföras med framförandet av en lastbil som kan ha motsvarande totallast men där det krävs körkort som inkluderar körprov. Det handlar ju inte bara om att kunna köra traktorn, utan det handlar också om hur man hanterar tung last.

Jag föreslår att lagen ändras så att det som krav för att framföra en traktor på allmänna vägar även krävs en godkänd förarutbildning med körprov förutom dagens lagkrav om ett godkänt skriftligt teoriprov. Jag föreslår också att man ska vara 16 år för att få framföra en traktor på allmänna vägar.

Stockholm den 5 oktober 2009

Thomas Strand (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)