Förarutbildningen inom polisen

Motion 2005/06:Ju360 av Peter Jonsson (s)

av Peter Jonsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förlänga utbildningen i avancerad bilkörning för poliser.

Motivering

Den nya generationens poliser har mindre körvana än tidigare generationers poliser hade. Orsaken är att ungdomar i dag tar körkort senare och därför har mindre erfarenhet av bilkörning när de påbörjar polisutbildningen.

Eftersom bilkörning utgör ett viktigt inslag i polisernas arbete, innebär detta ett problem. Särskilt i samband med uttryckningar ställs det höga krav på polisernas förmåga att köra bil på ett säkert sätt.

För att kompensera den bristande erfarenhet av bilkörning som många nya poliser har, bör polisernas utbildning i avancerad bilkörning förlängas och förbättras.

Stockholm den 29 september 2005

Peter Jonsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)