Förbandssättande av RBS 23

Motion 2008/09:Fö259 av Björn Leivik (m)

av Björn Leivik (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbandssätta och vidareutveckla RBS 23 Bamse.

Motivering

Robotsystem 23 Bamse har utvecklats under många år och är nu det mest avancerade, i sitt slag, på marknaden. Systemet levererades i mitten av maj till luftvärnet. Det är betalt och har kostat skattebetalarna 4 miljarder kronor. I Försvarsmaktens redovisning av luftvärnets framtida utveckling framgår att RBS 23 skall förbandssättas.

Dagens luftvärnsbataljoner består av moderna robotsystem, robot 70 och robot 97, som kommer att ha effekt minst tio år till. Avvecklas robot 97, som Försvarsberedningen förutskickar, återstår endast robot 70. Luftvärnets förmåga går drastiskt ned och endast vissa mål kan bekämpas. Vill vi ha ett luftvärn med förmåga att bekämpa alla typer av luftmål måste antingen nya system anskaffas till stora kostnader eller så förbandssätts RBS 23 och skattebetalarna får valuta för redan spenderade pengar.

Stockholm den 6 oktober 2008

Björn Leivik (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)