Förbättra arbetsmiljön för brevbärare

Motion 2011/12:T417 av Agneta Gille m.fl. (S)

av Agneta Gille m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fastighetsboxar.

Motivering

Även när medelåldern ökar för personalen inom en yrkesgrupp ska det finnas möjlighet att arbeta vidare utan att de utsätter sina kroppar för förslitningsskador.

För att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö och för att undvika förslitningsskador såsom artros med mera bör fastighetsägare underlätta postutdelningen. Istället för brevlådor på varje dörr på lägenheterna bör fastighetsägarna placera fastighetsboxar i alla trapphus. Genom detta görs en rejäl satsning på arbetsmiljön för brevbärare och konkurrensen mellan aktörer förbättras.

Stockholm den 30 september 2011

Agneta Gille (S)

Börje Vestlund (S)

Pyry Niemi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)