Förbättra förarutbildningen för mopedbil

Motion 2020/21:2189 av Pyry Niemi m.fl. (S)

av Pyry Niemi m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förarutbildningen för mopedbil och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt statistik från Transportstyrelsen har antalet olyckor med mopedbilar ökat med 256 % sen 2015. Det är alarmerande statistik och skapar också frågeställningar kring hur väl nuvarande, obligatorisk förarutbildning, fungerar för att säkerställa att förarna är utbildade att framföra fordonen på ett trafiksäkert sätt. Det är samma krav att köra moped på två hjul som en mopedbil. Regeringen har ju begärt att Transportstyrelsen ska se över kravet på att köra vattenskoter (pga ökat antal incidenter-olyckor) och det är då också rimligt att samma bör göras för att stävja den ökande olycksfrekvensen för mopedbilar. Därför bör regeringen skyndsamt se över förarutbildningen för mopedbilar och återkomma till riksdagen med förslag på förändringar.

 

 

Pyry Niemi (S)

 

Lars Mejern Larsson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)