Förbättrad brandberedskap

Motion 2018/19:1714 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brandberedskapen för skogsbränder måste höjas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver se över sin brandbekämpningskapacitet med flygplan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Situationen i Sverige i somras med torrt och varmt väder vållade stora problem som i förlängningen kom att äventyra människors egendom och säkerhet. Det är naturligtvis mycket allvarligt att Sverige inte klarade av att skydda sina invånare och landets tillgångar mot stora skador vid bränderna och detta måste därför åtgärdas. Sverige måste höja beredskapen och kapaciteten för skogsbränder.

Situationen som uppstod under sommarens bränder där både räddningstjänsten och de drabbade i mångt och mycket tvingades invänta hjälp från utlandet är inte accep­tabelt.

Sveriges skogar är vår ryggrad i vår välfärd och det får inte gå förlorat för att vi inte kan släcka bränderna inom rimlig tid. Sverige behöver dessutom se över hur vi kan förstärka vår egen brandbekämpningskapacitet med brandflygplan för att ha en egen större kapacitet av vattenbombning.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)