Förbättrad data- och telekommunikation på tåg

Motion 2011/12:T263 av Roger Tiefensee och Anders Flanking (C)

av Roger Tiefensee och Anders Flanking (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade möjligheter till data- och telekommunikation på tåg.

Motivering

På tågen finns det ofta tysta avdelningar där man som passagerare exempelvis inte ska prata i mobiltelefon. Det är inget fel i att det finns mobiltelefonfria avdelningar på tågen. Problemet är att långa sträckor av vårt järnvägsnät är mer eller mindre fritt från täckning för data- och telekommunikation. Detta är ett problem för alla tågresenärer. Att kunna kommunicera via det mobila telenätet även när man åker tåg borde vara en självklarhet. Människor förväntar sig med rätta att kunna vara tillgängliga även på tåget. Så är det inte i dagsläget.

Bra täckning för data- och telekommunikation under tågresor skulle underlätta vardagen och effektivisera arbetslivet oavsett om man är arbetspendlare, affärsresenär eller reser på sin fritid. Det borde heller inte vara svårt att lösa eftersom Trafikverket har ett eget mobilt data- och telefonisystem för sina kommunikationsbehov. Detta system är dock inte öppet för passagerarnas eller allmänhetens kommunikationsbehov. Säkerhetsskäl, som är möjliga att lösa, brukar anges som skäl till detta.

Vi anser att Trafikverkets kommunikationssystem bör öppnas även för tågpassagerare och allmänhet. Detta skulle innebära ett lyft för landets alla tågresenärer och dessutom innebära en förbättring av mobiltäckningen i stora delar av landet. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2011

Roger Tiefensee (C)

Anders Flanking (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30
Yrkanden (1)