Förbättrat flyktingmottagande

Motion 2011/12:Sf219 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)
C309

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrat flyktingmottagande.

Motivering

Sverige är känt i omvärlden för ett antal kärnvärden som attraherar. Om Sverige ska lyckas attrahera nya krafter som vill vara med och bygga framtidens välfärd måste vi strategiskt arbeta för att stärka dessa värden. Ett av Sveriges kärnvärden är öppenhet: öppenhet för den fria tanken och olikheter mellan människor, kulturer och livsstilar. Öppenhet står också för ett välkomnande av nya människor till Sverige.

Med en vision att utveckla Sverige som nybyggarland krävs självklart även en öppen inställning både till människor som söker frihet från olika former av förtryck och till människor som vill förverkliga drömmar. En ökad inflyttning är viktig för att säkra ekonomisk tillväxt och välfärd.

För att människor som flyr till Sverige ska känna sig välkomnade och få goda möjligheter att snabbt komma in i samhället är det viktigt att utveckla ett bra mottagande i hela landet. De uttalade brister som finns i de statliga boendena driver idag många människor att flytta in och flytta runt hos andra familjer som vandrat in. Detta kringflackande påverkar självklart de barn som ska få tillgång till skola m.m. Det drabbar de familjer och barn som blir trångbodda för att kunna rymma asylsökande familjer, med följden att inte minst barnen kan få svårare att klara skolgång. För att främja att våra nysvenskar snabbare kommer in i samhället finns skäl att komma till rätta med dagens brister i anläggningsboendet. Genom att öppna hela landet för nyanlända får också hela landet möjligheter att bli synligt och konkurrera om tillväxtkraften samtidigt som människor snabbare kan komma in i arbetslivet.

När möjligheten till eget boende infördes 1994 fanns en klar vilja att uppmuntra detta. Därför infördes ett stimulansbidrag. Denna s.k. bostadsersättning togs bort 2005, men här bör frågan ställas ifall en ny stimulans ska införas efter en upprustning av de statliga boendena. Detta då för att främja ett bättre mottagande i avvaktan på beslut om den enskilde eller familjen får stanna i Sverige.

Stockholm den 28 september 2011

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30
Yrkanden (1)